Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ (ΑΙΘΡΙΟΝ) ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 205.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας με θέμα «Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, (Μη.Μ.Ε.Δ.), της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 – Ορισμός υπαλλήλων ως μελών του Δήμου Ηράκλειας στο παραπάνω μητρώο – συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων».

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Ηράκλειας: www.dimosiraklias.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde

 

Ο Δήμος Ηράκλειας ενημερώνει του δημότες του και τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην γεωγραφική περιφέρειά του ότι η διαδικασία για την δήλωση των αλλαγών στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά πήρε παράταση εως 31/08/2020.

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:

https://tetragonika.govapp.gr       ή           https://www.kede.gr

 καθώς και στα γραφεία του Δήμου κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Δήμο:

Ε9 (πρόσφατο) ,λογαριασμό ΔΕΗ και αστυνομικό δελτίο ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2325350144 (κα Χατζούδη) και 2325350142 (κ.Παπαοικονόμου)

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρθρο 65 του Ν 4688/2020 δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του προβλεπόμενου στην άδεια κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιπλέον τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να προσέλθουν στο δήμο για να καταθέσουν αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

     Η ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Η.) ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στα πλαίσια του Προγράμματος διανομής τροφίμων για τους δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) θα πραγματοποιήσει διανομή νωπών προϊόντων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 στην αποθήκη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΣΣΑΝΗ), στην ΗΡΑΚΛΕΙΑ, Τ.Κ. 62400 και οι ωφελούμενοι του Δήμου Ηράκλειας θα πρέπει να προσέλθουν τις ώρες 08:00 π.μ. – 12:00π.μ. .

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Νωπά προϊόντα:

 1. ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ       :     Τεμάχια 1       Βάρος: 1,0 kg
 2. ΚΡΕΑΣ BOEIO         :         Τεμάχια 1       Βάρος: 1,0 kg
 3. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ              :     Τεμάχια 1       Βάρος: 0,5 kg
 4. ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ :     Τεμάχια 1       Βάρος: 0,5 kg
 5. ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ               :     Τεμάχια       2 Βάρος: 1,0 kg

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 5 κιλά.

Κάθε αίτηση – νοικοκυριό θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ προϊόντα:

1.ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ      :                       Τεμάχια 1 Βάρος 100ml

2.ΣΑΜΠΟΥΑΝ            :                       Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt

3.ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ.   :             Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt

4.ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ         :                       Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt

5.ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ :    Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 4,10 κιλά.

 Προσοχή: Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες από τον ΕΟΔΥ (Μέτρα Ατομικής Προστασίας, και αποστάσεων πάνω από 2 μέτρα μεταξύ των ωφελουμένων καθώς και μέγιστη συνάθροιση 10 ατόμων στο χώρο αναμονής).

 Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους στην περίπτωση που τα προϊόντα θα παραληφθούν αυτοπροσώπως ενώ στην αντίθετη περίπτωση (παραλαβή από τρίτο άτομο) εξουσιοδότηση και την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως πολυμελών οικογενειών), απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2325028172

2020 04 29 sinedriasi3

Ο Δήμος Ηράκλειας εν μέσω της πανδημίας συνεχίζει να εργάζεται τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που ορίζονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση στην ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν 24 από τους 27 Δημοτικούς συμβούλους, ο Δήμαρχος, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Κοίμησης και Δασοχωρίου και 3 υπάλληλοι του Δήμου.

Για την επιτυχή διεξαγωγή της συνεδρίασης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κλήθηκαν να προσαρμοστούν σε τεχνολογίες που μέχρι πριν λίγο καιρό τους ήταν άγνωστες.

Στην προσπάθεια τους να προασπίσουν την λειτουργία του Δήμου για την εξυπηρέτηση των Δημοτών μας , με αίσθημα ευθύνης και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, ακολούθησαν τις οδηγίες των υπηρεσιών του Δήμου και απέδειξαν ότι μπορούν να υπερπηδήσουν όποια προβλήματα και να υπάρχουν.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την χρήση της πλατφόρμας ePresence η οποία είναι η επίσημη υπηρεσία τηλεδιασκέψεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Την όλη διαδικασία οργάνωσης ,συντονισμού και εκπαίδευσης των Δημοτικών Συμβούλων ανέλαβε το τμήμα Τ.Π.Ε. του Δήμου στο οποίο προΐσταται ο κ. Βεράνης Απόστολος συνεπικουρούμενο από το τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου στο οποίο προΐσταται η κ. Τσαρούχα Ασημένια, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο Δήμος να είναι έτοιμος να λειτουργήσει στην παρούσα φάση αλλά και στο ενδεχόμενο μίας δεύτερης φάσης περιοριστικών μέτρων το Φθινόπωρο.

Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκτός από την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά και την πλατφόρμα ηλεκτρονικών συνεδριάσεων Open Pnyka , η εν λόγο πλατφόρμα είναι δημιουργία των στελεχών του τμήματος Τ.Π.Ε. λειτουργεί μόνο στον Δήμο Ηράκλειας και διατίθεται δωρεάν σε όποιον Δήμο ενδιαφέρεται.

Η πλατφόρμα Open Pnyka μεταφέρει όλο το έντυπο υλικό που χρησιμοποιείτε στις συνεδριάσεις ενός συλλογικού οργάνου σε ηλεκτρονική μορφή. Δημιουργεί ένα πλούσιο ηλεκτρονικό αρχείο που έχει στην διάθεσή του ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος για να επιτελέσει το έργο του. Εξοικονομούνται πόροι και εργατοώρες , μειώνεται στο ελάχιστο η ανάγκη εκτυπώσεων και βελτιώνεται το οικολογικό αποτύπωμα του Δήμου. Παράλληλα το υλικό των συνεδριάσεων οργανώνεται με τρόπο που βοηθάει τα μέλη των συλλογικών οργάνων να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους.

Συγχρονισμένος στις απαιτήσεις των καιρών ο Δήμος μας, με την χρήση δύο νέων καινοτόμων εργαλείων και την ακλόνητη θέληση του αιρετού και υπηρεσιακού προσωπικού περνά με άριστα στην νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με εντατικό ρυθμό.

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

Ο Δήμος Ηράκλειας ακολουθώντας τις οδηγίες περί αποφυγής συγχρωτισμού , εγκαινίασε την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πραγματοποιώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του συνεδρίαση συλλογικού οργάνου με χρήση υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων. Συγκεκριμένα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03 Απριλίου 2020 έγινε με τηλεδιάσκεψη και παράλληλη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης συνεδρίασης Open Pnyka ( iraklia.openpnyka.org ) .

 1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συμμετείχαν ήταν:
  Κουτσάκης Γεώργιος (Δήμαρχος)
 2. Χαβαλές Δημήτριος
 3. Τζήκας Δημήτριος
 4. Μπουντράκης Μαλαματής
 5. Σταυρακάρας Αθανάσιος
 6. Πατούσης Ιερουσαλήμ (Μίμης)

Την συνεδρίαση οργάνωσαν τα στελέχη του τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου μας κ. Βεράνης Απόστολος και κ. Καμπούρης Νικόλαος τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Ιδιαίτερη αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε στην χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονων συνεδριάσεων Open Pnyka η οποία είναι δημιουργία των στελεχών του Δήμου μας και θα αποτελεί πλέον το εργαλείο συνεδριάσεων όλων των συλλογικών οργάνων του Δήμου όπως ομόφωνα αποφασίστηκε με την υπ’αριθμ. 02/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας. Με την πλατφόρμα εξοικονομούμε χρήματα και εργατοώρες , μειώνουμε τις εκτυπώσεις και το οικολογικό μας αποτύπωμα και οργανώνεται με άριστο τρόπο η προετοιμασία των συμβούλων για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα του Δήμου μας.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το μέλλον βρίσκεται ήδη εδώ , θερμά ευχαριστήρια σε όλους όσους συμμετέχουν.

2020 04 03 OE1 2020 04 03 OE2

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.