Η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για τα voucher των ΚΔΑΠ αποτέλεσε μια δυσάρεστη έκπληξη για όλους, επειδή μεγάλος αριθμός των παιδιών πανελλαδικά (σχεδόν το 50 %) μένουν εκτός φιλοξενίας στις δομές, παρ’όλο που πληρούσαν τις προδιαγραφές για την ένταξή τους, με αποτέλεσμα να πλήττονται τόσο οι οικογένειες, όσο και οι δομές ΚΔΑΠ.

Τα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας εδώ και 15 χρόνια παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, σε δεκάδες οικογένειες εργαζομένων – ανέργων, χαμηλόμισθων, αυτοαπασχολούμενων.

Ως Δημοτική Αρχή εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς όλες τις οικογένειες των οποίων τα παιδιά έχουν εξαιρεθεί από τη συμμετοχή τους στα Δημοτικά ΚΔΑΠ.

Ζητάμε μέσω της ΚΕΔΕ την αύξηση της χρηματοδότησης ώστε να φιλοξενηθούν όλα τα παιδιά στις δομές ΚΔΑΠ του Δήμου και παράλληλα να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων καθώς και η βιωσιμότητα των δομών αυτών.

Επίσης θέλουμε να καθησυχάσουμε τους γονείς που δεν πήραν voucher , αλλά έχουν πλήρη φάκελο, όπως και εκείνους που έκαναν αίτηση αλλά απορρίφθηκαν, ότι ο Δήμος και η ΚΕΔΗ, θα στηρίξουν μέχρι τέλους τις οικογένειες όπως επίσης και τις δομές του Δήμου.

 

Ο Δήμος Ηράκλειας βρίσκεται στην ιδιαίτερη δύσκολη θέση να ανακοινώσει στους δημότες του, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες που συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις που διοργανώνει, ότι εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19 που ταλαιπωρεί από μήνες την χώρα μας οι  εμποροπανηγύρεις το 2020 δεν θα διοργανωθούν δηλαδή Ηράκλειας, Αμμουδιάς, Σκοτούσσας, Παλαιοκάστρου.

Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αξία της ανθρώπινης ζωής συντασσόμαστε με τους κανόνες της Κεντρικής Διοίκησης προκειμένου να την διαφυλάξουμε και κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που δημιουργούνται στις δραστηριότητες και στην οικονομία όλων μας.

Ευχόμαστε και ευελπιστούμε σε μια γρήγορη ανάκαμψη των καθημερινών μας δραστηριοτήτων ώστε να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας.

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού από τεχνικούς υπαλλήλους ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 136.081,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση των πολιτών για την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής 

Από 11 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε και ισχύει η υπ΄αρ. 19/2020 πυροσβεστική διάταξη με θέμα, Διαδικασία διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

  1. Άναμμα φωτιάς, απόρριψη αναμμένου τσιγάρου-σπίρτων και άλλων υλών σε ξηρά χόρτα (150 ευρώ).
  2. Εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους η ημιυπαίθριους χώρους όπως η ηλεκτροσυγκόλληση , η χρήση φλόγας η οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει φλόγα η σπινθήρα (150 ευρώ).
  1. Άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης εντός οργανωμένων χώρων, όπως κάμπινγκ χωρίς τη λήψη μέτρων (200 ευρώ).
  2. Άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών η περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων (200 ευρώ).

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ο Δήμος Ηράκλειας, κατ’ εφαρμογή της YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου σύμφωνα με την παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ (ΑΙΘΡΙΟΝ) ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 205.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας με θέμα «Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, (Μη.Μ.Ε.Δ.), της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 – Ορισμός υπαλλήλων ως μελών του Δήμου Ηράκλειας στο παραπάνω μητρώο – συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων».

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Ηράκλειας: www.dimosiraklias.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde

 

Ο Δήμος Ηράκλειας ενημερώνει του δημότες του και τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην γεωγραφική περιφέρειά του ότι η διαδικασία για την δήλωση των αλλαγών στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά πήρε παράταση εως 31/08/2020.

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:

https://tetragonika.govapp.gr       ή           https://www.kede.gr

 καθώς και στα γραφεία του Δήμου κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Δήμο:

Ε9 (πρόσφατο) ,λογαριασμό ΔΕΗ και αστυνομικό δελτίο ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2325350144 (κα Χατζούδη) και 2325350142 (κ.Παπαοικονόμου)

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρθρο 65 του Ν 4688/2020 δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του προβλεπόμενου στην άδεια κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιπλέον τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να προσέλθουν στο δήμο για να καταθέσουν αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.