Βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν εκδοθεί από το Πρωτοδικείο Σερρών, στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 τα αποτελέσματα είναι:

Εγγεγραμμένοι: 30.277

Ψηφίσαντες : 15.525

Λευκά : 121

Άκυρα : 719

Σύνολο Λευκών / Ακύρων : 840

Έγκυρα : 14685

Έλαβαν

1) Νέα Πορεία (Υποψ. Δήμαρχος Κουτσάκης Γεώργιος) : 7.841

2) Δημιουργική Συναίνεση ((Υποψ. Δήμαρχος Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης) : 6.608

3) Λαϊκή Συσπείρωση Ηράκλειας (Υποψ. Δήμαρχος Χατζίδου Δέσποινα) : 236

 

Σταυροδοσία υποψηφίων

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση. Με την πολύτιμη αρωγή και καθοδήγηση του αρμόδιου Ελληνικού Φορέα(ΙΚΥ), μεταξύ πολλών άλλων σχολείων, και το Γυμνάσιο Σκοτούσσας εκπονεί ένα πρόγραμμα Βασικής δράσης 2: Καινοτομία και ορθές πρακτικές/ Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων από το 2017 ως το 2019 .

Το Γυμνάσιο Σκοτούσσας είναι ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα αυτό. Ο συντονιστής είναι σχολείο της Γερμανίας και οι άλλοι εταίροι είναι σχολεία της Ιταλίας και της Πολωνίας.

O τίτλος του προγράμματος είναι: « Είμαστε όλοι σε ένα καράβι- να είσαι καλός πολίτης- στρατηγικές για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες ενσωμάτωσης σε ένα νέο περιβάλλον»

Το σύνολο των Ελλήνων μαθητών που μετακινούνται σε ομάδες είναι 18 και αντίστοιχος είναι ο συνολικός αριθμός των Ευρωπαίων μαθητών των τριών άλλων χωρών που φιλοξενήθηκαν εδώ.

Τόσο οι Ευρωπαίοι μαθητές όσο και οι συνοδοί καθηγήτριές τους έτυχαν θερμής υποδοχής στο Γυμνάσιο Σκοτούσσας από γονείς και καθηγητές.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου παρευρέθησαν ο δήμαρχος της Ηράκλειας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και της σχολικής επιτροπής καθώς επίσης…

Στον χαιρετισμό-καλωσόρισμα που οι εκπρόσωποι του δήμου Ηράκλειας απηύθυναν στους μαθητές τονίστηκε ιδιαίτερα η αξία των προγραμμάτων Erasmus+ και τα οφέλη που οι συμμετέχοντες μαθητές αποκομίζουν.

Η διαμονή των μαθητών σε οικογένειες είναι ο καλύτερος τρόπος γνωριμίας μιας άλλης κουλτούρας, νοοτροπίας καθώς και εκμάθησης του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας σε επίπεδο αρχαρίων.

Η ξενάγηση των μαθητών στο χώρο άλλων σχολείων καθώς και εργασίες που εκπονούνται αποτελούν αφορμή σύγκρισης άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων με το Ελληνικό ενώ οι ξεναγήσεις και επισκέψεις σε τόπους ενδιαφέροντος αποτελούν απόκτηση γνώσεων και μοναδικών εμπειριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές νιώθουν ιδιαίτερα τυχεροί για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ καθώς εκτός των άλλων αναπτύσσουν σχέσεις φιλίας και συνεχούς επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ του Γυμνασίου Σκοτούσσας θα ολοκληρωθεί με την τελευταία κινητικότητα η οποία θα υλοποιηθεί στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην πόλη Gutersloh από τις 27 ως 31 Μαϊου 2019.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ Α΄/07-07-2010) , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»(Α’133)» και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α’43).
 2. Την αρίθμ 12/24344/03-04-2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών
 1. Την υπ΄ αρίθμ 11 /2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδιασμοι υποψηφίων δημοτικών συμβούλων , συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Γνωστοποιούμε ότι

Κύριε Υπουργέ,

Η περιοχή του νομού Σερρών και ειδικά των δήμων Ηράκλειας , Βισαλτίας και Αμφίπολης υπέστη το τρέχον έτος 2019 σημαντικές ζημιές στις δενδρώδεις καλλιέργειες (αμυγδαλιές) αρχικά λόγω του παγετού του Ιανουαρίου 2019 και εν συνεχεία λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων   και ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας ημέρας και νύχτας.

Τα δένδρα που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας έχουν αρχίσει να χάνουν μεγάλο αριθμό καρπών με αποτέλεσμα να προαναγγέλλεται μηδαμινή έως ελάχιστη απόδοση σε καρπούς.

Μετά από αίτημα των αγροτών των περιοχών μας απευθυνθήκαμε στο αρμόδιο υποκατάστημα του Ε.Λ.Γ.Α Κεντρικής Μακεδονίας και πρόσφατα αρμόδιοι υπάλληλοι του Ε.Λ.Γ.Α επισκέφθηκαν τους δήμους μας και διενήργησαν έλεγχο και καταγραφή του φαινομένου. Οι γεωπόνοι όντως διαπίστωσαν την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος στην καλλιέργεια και καρποφορία της αμυγδαλιάς που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των καλλιεργητών.

Οι πληγέντες παραγωγοί των περιοχών μας είναι ανάστατοι , όπως είναι φυσικό, αφού οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες

( Ισχυρός παγετός 2019 , άνυδρος χειμώνας και άνοιξη 2019 ) προοιωνίζουν ελάχιστη έως καθόλου συγκομιδή για το έτος 2019. Εξάλλου θεωρούμε πως είναι πλέον απαραίτητο να αναθεωρηθεί και ο κανονισμός αποζημιώσεων του Ε.Λ.Γ.Α ώστε να ενταχθούν σε αυτόν και καιρικά ή κλιματικά φαινόμενα που δεν είχαν προβλεφθεί έως σήμερα, όπως η ακαρπία , η ανομβρία κ.λ.π. αφού οι παραγωγοί καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να εγγυάται η πολιτεία την αποζημίωσή τους σε περίπτωση ζημίας.

     Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ όπως λάβετε σχετική απόφαση για την κατά εξαίρεση κάλυψη των ζημιών από τον παγετό και την ακαρπία στις αμυγδαλιές από τον Ε.Λ.Γ.Α ώστε δοθούν άμεσα οι σχετικές αποζημιώσεις στους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση και αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης αφού η αμυγδαλοκαλλιέργεια είναι η κατεξοχήν καλλιέργεια που συντηρεί τις οικογένειές τους.

Ζητούμε κ. Υπουργέ την παρέμβασή σας ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για αποζημίωση της καλλιέργειας της αμυγδαλιάς.

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΝΕΟΛΙΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Greek -> Greek...
  • Create a new word list...
 • Copy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή η καθαριότητα του Δήμου είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνθηκών αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής και γενικότερα για λόγους δημόσιας υγείας παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου μας, να μην εναποθέτουν στους αστικούς κάδους (εντός ή εκτός αυτών), στα πεζοδρόμια, σε ακάλυπτους χώρους (όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, πλατείες, άλση, δάση κ.α.) εντός και εκτός σχεδίου τα παρακάτω απόβλητα :

1) Φύλλα, χόρτα, λουλούδια, κηπευτικά και γενικά απόβλητα κήπων

2) Κλαδιά, κορμούς δένδρων

3) Χώματα, μπάζα, πέτρες

4) Ελαστικά οχημάτων

5) Ογκώδη αντικείμενα (παλιά έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, στρώματα, παλέτες κ.τ.λ.).

Για τα παραπάνω απόβλητα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους (ανοιχτού τύπου κοντέινερ) σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ηράκλειας και μόνον εκεί πρέπει οι πολίτες να μεταφέρουν και να εναποθέτουν (άρθρο 8 του Κανονισμός Καθαριότητας) τα παραπάνω απορρίμματά τους.

Όσοι συλλαμβάνονται να απορρίπτουν απόβλητα εκτός των ειδικών αυτών κάδων, θα τιμωρούνται με τις ποινές που ορίζει ο Κανονισμός Καθαριότητας (άρθρο 22) του Δήμου Ηράκλειας.    

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν από τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων της κάθε Δημοτικής Κοινότητας για τα σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί οι ειδικοί κάδοι (ανοιχτού τύπου κοντέινερ).

Με τη συνεργασία των δημοτών θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επισήμανση, υπόδειξη και πρόταση για την επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν σχέση με την Καθαριότητα.

Τμήμα: Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

Τηλέφωνο : 23250 22261

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.