Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «Υπόγειο Σύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Έτη 2017-2018.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια σπόρου γκαζόν Δ.Ε. Στρυμονικού»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #4.718,88€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια σπόρου γκαζόν ΔΕ Σκοτούσσας»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #6.291,84€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια σπόρου γκαζόν Δ.Ε. Ηράκλειας»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #6.291,84€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια υδραυλικών της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Ε. Ηράκλειας »  

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #10.000,00€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #4.989,29€# με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«Προμήθεια Η/Υ» και «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ & τηλεπικοινωνιών»

Το συνολικό κόστος της προμήθεια θα ανέλθει στο ύψος των #6.962,60€# με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Ηράκλειας », με προεκτιμώμενη αμοιβή 109.743,01 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71320000-7, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.