Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
Καλούνται όσοι κτηνίατροι ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με το Δήμο Ηράκλειας με αντικείμενο τον εμβολιασμό, τη σήμανση και την αποπαρασίτωση των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Περιφέρειας μας, να καταθέσουν τις προσφορές τους στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
Η σύμβαση θα αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών και όχι την προμήθεια υλικών.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στα εξής τηλέφωνα:
 
2325350146     Χατζηπανταζή Βασιλική
2325350149     Ανδρεάδου Κωνσταντίνα
Ανακοινωνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) και το Ισντιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) έχει την πρόθεση πρόσληψης τριών (3) εργατών με σύμβαση εγρασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Οι προσλήψης αφορούν την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών του υπερ τρίτων έργου "Έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου- Ηράκλειας Νομού Σερρών"
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του  Δήμου Ηράκλειας 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η), για την λειτουργία «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π) και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία» (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α) που εδρεύει στην Καρπερή Δήμου Ηράκλειας.
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του  Δήμου Ηράκλειας 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η), για την λειτουργία «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π) και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ αναπηρία» (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α) που εδρεύει στην Καρπερή Δήμου Ηράκλειας .
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση   του   ευρωπαϊκού   προγράµµατος   «Εναρµόνιση οικογενειακής   και   επαγγελµατικής   ζωής»   της   Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε..Η), για την λειτουργία «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ..Α.Π) και «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ Αναπηρία»
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση   του   ευρωπαϊκού   προγράµµατος   «Εναρµόνιση οικογενειακής   και   επαγγελµατικής   ζωής»   της   Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε..Η), για την λειτουργία «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ..Α.Π) και «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ Αναπηρία»
 
Σύμφωνα με την απόφαση 226/2013 αριθμ.πρωτ.:Θ οικ.227/29-1-2013 έγγραφο Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης αναμορφώθηκαν οι πίνακες κατάταξης επιλογής και απορριπτέων της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών (κωδ.θέσης 102).
 
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα κατάταξης επιτυχόντων και πίνακες απορριπτέων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του Δήμου Ηρακλείας  Ν. Σερρών  που εδρεύει στην Ηράκλεια βάσει της 172/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας.
 
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.