Ο Δήμαρχος Ηράκλειας ανακοινώνει ότι ο Δήμος Ηράκλειας θα προσφύγει στην ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ευθείας ανάθεση)βάσει των όρων της υπ’ αριθμ.10656/2015 Διακήρυξης Δημάρχου , για την ομάδα 5 απορριμματοφόρα – καλαθοφόρο συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 8.000,00€ σύμφωνα με την υπ’αριθμ.161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Για την ομάδα 5 απορριμματοφόρα – καλαθοφόρο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος σύμφωνα με την υπ’αριθμ.141/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθμ.πρωτ.:15164/08-09-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης .

   Κατόπιν τούτου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος Ηράκλειας στη διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ.62400

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα : 2325 3 50158-57 και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Δήμου , στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr .

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 03 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

 

Ανακοίνωση Διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.