Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει ότι στην πργ.2 του άρθρ.2 του Ν.4321/2015 (Ρύθμιση 100 δόσεων)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπονται τα εξής:

Βασικές οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β.η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000,00 ευρώ

γ.η υπαγόμενη στη βασική ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οφειλέτες με βασικές οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων ή των τόκων εκπρόθεσμης υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1) από το οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και το ύφος των εισοδήματος και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

2.Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης –πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως 25 Νοεμβρίου 2015 ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Ηράκλειας-υπόψη τμήματος Ταμείου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2325350144.

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.