O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Σκοτούσσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας την 29η Δεκεμβρίου., ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας, τηλ. : 2325028310-28311 . Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηράκλεια.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

 

 

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου ΕΠΑΛ Ηράκλειας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας την 29η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας, τηλ. : 2325028310-28311 . Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηράκλεια.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ «Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει έως το ποσό των 3.500,00 € συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2021.
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον νέο νόμο 4782/2021.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 10/11/2021 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη που εγκρίθηκε με την την υπ.αρ.807/2021 Απόφαση Δημάρχου
Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελοστο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
Ηράκλεια ΤΚ 62400
Οικονομική Υπηρεσία
για την πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου : 13331/05-11-2021 ή με e-mail αρχικά και στη συνέχεια πρωτότυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πρόσκληση

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 220.610,00 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     161.763,75 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           29.117,48 €

Απρόβλεπτα 15%:     28.632,18 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 1.096,59 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με την υπ’ αριθμ. 466/28-1-2019 Απόφαση Ένταξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΤΣ. Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5029847, χρηματοδοτείται στο ποσό των 273.556,40 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ ΕΠ0081 [Κωδικό εναρίθμου ΣΑΕ ΠΔΕ : 2019ΕΠ00810026 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου ΕΠΑΛ Ηράκλειας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας την 29η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας, τηλ. : 2325028310-28311 . Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηράκλεια.

 

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

α) το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία εννέα (9) ατόμων πεύκης, τα οποία φύονται στα κοιμητήρια Ηράκλειας.

Η υλοτόμηση των πεύκων θα γίνει από το Δήμο Ηράκλειας.

β) το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση ενενήντα εννέα (99) ατόμων λεύκης  που φύονται στο Ο.Τ. 101, οικόπεδο 855 της  Κ. Κοίμησης.

Η υλοτόμηση των λευκών θα γίνει με ευθύνη, προσωπικό και μέσα του αναδόχου.

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτομία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/α Κοινότητα Τοποθεσία Δασοπονικό είδος Αριθμός ατόμων Εκτιμώμενος όγκος (κ.μ.)
1 Ηράκλειας Κοιμητήρια Ηράκλειας Πεύκη 9 30
2 Κοίμησης Ο.Τ. 101, οικόπεδο 855 Λεύκη 99 185

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο (πεύκη και λεύκη), και όχι για μέρος των προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση.

Η διαδικασία θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

30 Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα  με ώρα λήξης στις 11.00 π.μ.  και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 1η Σεπτεμβρίου 2021  ημέρα Τετάρτη  με ώρα λήξης στις 11.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50133.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Διακύρηξη

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ », συνολικού προϋπολογισμού

74.400,00 €:  

Δαπάνη εργασιών   :     44.209,48 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :       7.957,71 €

Απρόβλεπτα 15% :       7.825,08 €

Αναθεώρηση         :           7,74   €

Φ.Π.Α.                   :     14.400,00 €

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια :

«ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ»

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #14.979,20€# με Φ.Π.Α.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.