Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την από την κλάδευση των ατόμων λεύκης που φύονται πέριξ του Κλειστού Γυμναστηρίου καθώς και του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ. Κ. Ηράκλειας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΚΡΑΠ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ηράκλειας , έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου   199 παρ. 1 του Ν.3463/2006
  2. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. στ του νόμου 3852/2010
  3. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81
  4. τη με αριθ. 138/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  5. τη με αριθ. 67/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  6. την 12/2023 απόφαση Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 336/12-01-2023 με θέμα       «Συγκρότησης επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των προς μίσθωση εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2023.»
  7. το από 19-07-2023 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣ ΣΚΡΑΠ) της Επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρα-

σία. Οι όροι για την εκποίηση παλαιών μεταλλικών υλικών και ανταλλακτικών (scrap) ως κάτωθι:

Ά ρ θ ρ ο   1ο

       Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, με σκοπό την: «Εκποίηση παλαιών μεταλλικών υλικών και ανταλλακτικών (scrap) που αφαιρούνται από τα οχήματα και τα μηχανήματα του στόλου του Δήμου καθώς και τα διάφορα υλικά μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, πινακίδων, μεταλλικών εξαρτημάτων παιδικών χαρών, κ.λ.π., που είναι ακατάλληλα για χρήση ενώ παράλληλα δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα...........

 

Αναλυτικά η διακήρυξη πατήστε εδώ:  Διακήρυξη

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 48.387,10 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:        33.756,50 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           6.076,17 €

Απρόβλεπτα 15%:       5.974,90 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 2.579,53 €.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών

διακηρύτετει ότι :

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Σκοτούσσης του Δήμου Ηράκλειας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 02 Αυγούστου 2023 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης 10:30π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης 10:30π.μ. 

Αναλυτικά η διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών

διακηρύτετει ότι :

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 02 Αυγούστου 2023 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης 10:00π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης 10:00π.μ. 

 

Αναλυτικά η διακήρυξη

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 403.225,80 € χωρίς  ΦΠΑ: 

Δαπάνη εργασιών:      290.665,46 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:             52.319,78 €

Απρόβλεπτα 15%:        51.447,79 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 8.792,78 €

Το παρόν έργο αφορά την βελτίωση τμημάτων της υφιστάμενης ενδοδημοτικής οδοποιίας των οικισμών Σκοτούσσας, Βαλτερού, Μελενικιτσίου, Δασοχωρίου, Αμμουδιάς, Κοίμησης, Ποντισμένου, Χρυσοχωράφων και της κοινότητας Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας συνολικού μήκους 4,70 χλμ περίπου.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.169.354,84 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:        858.003,07 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           154.440,55 €

Απρόβλεπτα 15%:       151.866,54 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 5.044,67 €.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.429.032,26€ (χωρίς ΦΠΑ):

Δαπάνη εργασιών: 1.027.269,67 €

ΓΕ + ΟΕ 18%: 184.908,54 €

Απρόβλεπτα 15%: 181.826,73 €

Δαπάνη αναθεώρησης: 35.027,32 €

Άθροισμα: 1.429.032,26 €

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.