Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Έχοντας υπόψη :

-      τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-      τον ΟΕΥ του Δήμου Ηράκλειας

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ Ιστορίας και Εθνολογίας.

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας και τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων-Προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεκαπέντε (15) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηράκλειας σύμφωνα με την αριθμό ανακοίνωσης 9469/11-8-2021.

 

Οριστικός πίνακας Πίνακας επιτυχόντων

 

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεκαπέντε (15) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηράκλειας σύμφωνα με την αριθμό ανακοίνωσης 9469/11-8-2021.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής.

 

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει  την πρόσληψη δεκαπέντε (15) καθαριστών-στριών σχολείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του για το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/08/2021 και λήγει στις 18/08/2021.

 

Ανακοίνωση  -  Αίτηση  -  Παράρτημα

 

 

Ανάρτησης του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Ψυχολόγων καθώς και τους πίνακες απορριπτέων .

 

Πίνακας Κατάξης   -  Απορριπτέοι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Ο Δήμος Ηράκλειας Ανακοινώνει

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

 

Πίνακες αποτελεσμάτων

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης για διάστημα δύο (2) ημερών από 2/9/2020 έως και 3/9/2020 και θα κατατίθενται στο τμήμα προσωπικού του Δήμου Ηράκλειας.

 

Πίνακας

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.