ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ Α΄/07-07-2010) , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»(Α’133)» και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α’43).
 2. Την αρίθμ 12/24344/03-04-2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών
 1. Την υπ΄ αρίθμ 11 /2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδιασμοι υποψηφίων δημοτικών συμβούλων , συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Γνωστοποιούμε ότι

Κύριε Υπουργέ,

Η περιοχή του νομού Σερρών και ειδικά των δήμων Ηράκλειας , Βισαλτίας και Αμφίπολης υπέστη το τρέχον έτος 2019 σημαντικές ζημιές στις δενδρώδεις καλλιέργειες (αμυγδαλιές) αρχικά λόγω του παγετού του Ιανουαρίου 2019 και εν συνεχεία λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων   και ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας ημέρας και νύχτας.

Τα δένδρα που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας έχουν αρχίσει να χάνουν μεγάλο αριθμό καρπών με αποτέλεσμα να προαναγγέλλεται μηδαμινή έως ελάχιστη απόδοση σε καρπούς.

Μετά από αίτημα των αγροτών των περιοχών μας απευθυνθήκαμε στο αρμόδιο υποκατάστημα του Ε.Λ.Γ.Α Κεντρικής Μακεδονίας και πρόσφατα αρμόδιοι υπάλληλοι του Ε.Λ.Γ.Α επισκέφθηκαν τους δήμους μας και διενήργησαν έλεγχο και καταγραφή του φαινομένου. Οι γεωπόνοι όντως διαπίστωσαν την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος στην καλλιέργεια και καρποφορία της αμυγδαλιάς που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των καλλιεργητών.

Οι πληγέντες παραγωγοί των περιοχών μας είναι ανάστατοι , όπως είναι φυσικό, αφού οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες

( Ισχυρός παγετός 2019 , άνυδρος χειμώνας και άνοιξη 2019 ) προοιωνίζουν ελάχιστη έως καθόλου συγκομιδή για το έτος 2019. Εξάλλου θεωρούμε πως είναι πλέον απαραίτητο να αναθεωρηθεί και ο κανονισμός αποζημιώσεων του Ε.Λ.Γ.Α ώστε να ενταχθούν σε αυτόν και καιρικά ή κλιματικά φαινόμενα που δεν είχαν προβλεφθεί έως σήμερα, όπως η ακαρπία , η ανομβρία κ.λ.π. αφού οι παραγωγοί καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να εγγυάται η πολιτεία την αποζημίωσή τους σε περίπτωση ζημίας.

     Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ όπως λάβετε σχετική απόφαση για την κατά εξαίρεση κάλυψη των ζημιών από τον παγετό και την ακαρπία στις αμυγδαλιές από τον Ε.Λ.Γ.Α ώστε δοθούν άμεσα οι σχετικές αποζημιώσεις στους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση και αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης αφού η αμυγδαλοκαλλιέργεια είναι η κατεξοχήν καλλιέργεια που συντηρεί τις οικογένειές τους.

Ζητούμε κ. Υπουργέ την παρέμβασή σας ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για αποζημίωση της καλλιέργειας της αμυγδαλιάς.

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΝΕΟΛΙΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Greek -> Greek...
  • Create a new word list...
 • Copy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή η καθαριότητα του Δήμου είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνθηκών αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής και γενικότερα για λόγους δημόσιας υγείας παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου μας, να μην εναποθέτουν στους αστικούς κάδους (εντός ή εκτός αυτών), στα πεζοδρόμια, σε ακάλυπτους χώρους (όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, πλατείες, άλση, δάση κ.α.) εντός και εκτός σχεδίου τα παρακάτω απόβλητα :

1) Φύλλα, χόρτα, λουλούδια, κηπευτικά και γενικά απόβλητα κήπων

2) Κλαδιά, κορμούς δένδρων

3) Χώματα, μπάζα, πέτρες

4) Ελαστικά οχημάτων

5) Ογκώδη αντικείμενα (παλιά έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, στρώματα, παλέτες κ.τ.λ.).

Για τα παραπάνω απόβλητα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους (ανοιχτού τύπου κοντέινερ) σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ηράκλειας και μόνον εκεί πρέπει οι πολίτες να μεταφέρουν και να εναποθέτουν (άρθρο 8 του Κανονισμός Καθαριότητας) τα παραπάνω απορρίμματά τους.

Όσοι συλλαμβάνονται να απορρίπτουν απόβλητα εκτός των ειδικών αυτών κάδων, θα τιμωρούνται με τις ποινές που ορίζει ο Κανονισμός Καθαριότητας (άρθρο 22) του Δήμου Ηράκλειας.    

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν από τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων της κάθε Δημοτικής Κοινότητας για τα σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί οι ειδικοί κάδοι (ανοιχτού τύπου κοντέινερ).

Με τη συνεργασία των δημοτών θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επισήμανση, υπόδειξη και πρόταση για την επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν σχέση με την Καθαριότητα.

Τμήμα: Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

Τηλέφωνο : 23250 22261

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Greek -> Greek...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

Ο Δήμος Ηράκλειας και η Κ.Ε.Δ.Η. σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Διαμερισμάτων και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου, διοργανώνουν την Καθαρή Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου , τα Παραδοσιακά κούλουμα με προσφορά φασολάδας και νηστίσιμων εδεσμάτων για όλους τους επισκέπτες.

Σας ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή!!!!!!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 

ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Φ.430/81/328499/Σ.7614/16-11-2018 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις Στρατολογικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες προξενικές αρχές κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 (02 Ιανουαρίου έως και 1 Απριλίου 2019). Οι υπόχρεοι κατά την προσέλκυση τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου
 2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
 3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν και στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr).

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.