Στις εκλογές τις 26ης Μαϊου 2019 , εκλέχθηκαν τα παρακάτω συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηράκλειας :

Α/α Επώνυμο Όνομα Αξίωμα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΓΔΑΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΕΡΟΥ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΛΕΜΟΝΗΣ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΝΑ

ΑΥΤΖΗΣ (έως 15/06/2021)

ΓΚΟΤΣΙΚΑ (από 15/06/2021)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΕΡΜΕΝΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΛΑΞΙΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
1 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΝΟΥΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΙΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΛΕΥΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΕΝΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΖΗΣΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΑΝΕΖΑ)

ΣΤΕΛΛΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΑΚΗ (έως 15/07/2021)

ΡΟΔΙΤΟΥ (από 15/07/2021)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΦΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
7 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΑΤΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΕΠΛΙΤΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΒΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΡΗΣ
1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΟΠΡΙΒΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΛΗΜΠΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΛΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΑΤΣΟΛΑΣ) ΑΤΛΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΓΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΟΛΓΑ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΜΗΝΑΣ ΜΠΟΥΛΙΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΑΓΑΠΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΛΑΜΠΟΥΪΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΖΑΡΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΥ
1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΕΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ
1 ΣΥΜΕΩΝ ΚΥΨΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΦΩΤΙΟΣ ΦΕΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΔΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΤΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΒΑΛΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΝΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΟΑΣ (έως 19/02/2020)

ΚΑΛΛΙΟΥ (από 19/02/2020)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΑΚΑΛΙΑΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΪΖΙΔΗΣ (έως 29/10/2020)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (από 29/10/2020)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΝΤΖΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΜΑΡΚΟΣ(ΜΑΚΗΣ) ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΛΔΩΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ (έως 18/08/2022)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (από 19/08/2022)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΛΕΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙΠΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (έως 24/03/2023)

ΠΟΡΛΙΔΑΛΗΣ (από 24/10/2020)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.