Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     118.440,03 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           21.319,21 €

Απρόβλεπτα 15%:     20.963,89 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 567,19 €.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 351.774,19 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     258.772,00 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:          46.578,96 €

Απρόβλεπτα 15%:     45.802,64 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 620,59 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ενάριθμος έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς  για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι μία χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (221.145,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου και από Δημοτικούς Πόρους.

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 616.373,30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών :

«KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ )»

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με θέμα:

«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ύψος των #8.700,00€# με Φ.Π.Α.                                                                                           

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Σκοτούσσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας την 28η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας, τηλ. : 2325028310-28311 . Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηράκλεια.

 

Περίληψη διακήρυξης  - Διακήρυξη 

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.