Με μεγάλη ικανοποίηση υπογράφθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου η σύμβαση για το έργο 'Κατασκευή πράσινου σημείου" . Το έργο προϋπολογισμού 764.302,89€ με Φ.Π.Α. ανέλαβε η τεχνική εταιρεία "Μιχαηλίδης Θεοχάρης".

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα στην κατασκευή:

  • των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα,
  • των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση χώρου εισόδου, οικίσκου εισόδου, κτιρίου γενικής χρήσης – υλικών προς επαναχρησιμοποίηση, υπόστεγα, δεξαμενή πλύσης – ύδρευσης – πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων)
  • των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού)
  • των έργων φύτευσης και άρδευσης,
  • Η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» με Κωδικό 5075917. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .

2023 01 04 ipografi simvasis prasino simeio1

2023 01 04 ipografi simvasis prasino simeio2

 

 

 

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , στην Εμποροπανήγυρη Σκοτούσσης, κατά την διάρκεια τέλεσης από 07-11 Σεπτεμβρίου 2022, όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης 10:30 πμ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 10:30πμ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών και στα τηλέφωνα 2325350148, 2325025990 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας. 

Ο Αντιδήμαρχος

Δ/κών & Οικ/κών Λειτουργιών

Λαζαρίδης   Ανέστης

 

Περίληψη διακήρυξης   -   Διακήρυξη

 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης (Δράση 2.1.5) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Primary Healthcare Network” και το ακρωνύμιο “HealthNET” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

Οι δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά για λόγους προστασίας από τον Covid-19, διοργανώθηκαν από τον Δήμο Ηράκλειας, ο οποίος αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 στις 18:00, ενώ το κοινό είχε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει ζωντανά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου και του Αναδόχου του έργου, ο Επιστημονικός Επικεφαλής – Ιατρός του οχήματος του “HealthNET”, καθώς και διακεκριμένοι καλεσμένοι και εισηγητές. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν οι νέες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του Δήμου, ενώ οι καλεσμένοι εισηγητές ανέπτυξαν θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στις σελίδες του Δήμου Ηράκλειας στο Facebook και στο YouTube.

 

Δελτίο τύπου

 

ΙΣΚΙΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δάσκαλος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1918-1920

ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ιατρός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοιν.

1920-1922

ΒΛΑΧΜΠΕΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κτηματίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοιν.

1922-1926

ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Δάσκαλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοιν.

1926-1928

ΑΧΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δάσκαλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοιν.

1928-1934

ΣΑΝΔΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Υφασματέμπορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοιν.

1934-1941

ΒΛΑΧΜΠΕΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κτηματίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοιν.

1945-1945

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παντοπώλης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοιν.

1945-1946

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παντοπώλης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1946-1949

ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έμπορος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1949-1950

ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Πρωτοδίκης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1950-1951

ΚΩΤΣΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δάσκαλος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1951-1951

ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καφεπώλης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1951-1959

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρτοποιός

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1959-1964

ΓΚΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δικηγόρος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1964-1967

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κοιν. Υπάλληλος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1967-1973

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παντοπώλης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1973-1974

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρτοποιός

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1974-1978

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιχειρηματίας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1978-1982

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιατρός

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1982-1986

ΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιχειρηματίας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1986-1990

ΤΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εργολάβος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1990-1994

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ιατρός

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1994-1998

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιατρός

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1998-2002

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπάλληλος ΔΕΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2002-2006

 ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δάσκαλος

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 2006-2019

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ιατρός

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2019-2023

ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  Δάσκαλος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2024-

 

 

 

 

Στις εκλογές τις 26ης Μαϊου 2019 , εκλέχθηκαν τα παρακάτω συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηράκλειας :

Α/α Επώνυμο Όνομα Αξίωμα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΓΔΑΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΕΡΟΥ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΛΕΜΟΝΗΣ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΝΑ

ΑΥΤΖΗΣ (έως 15/06/2021)

ΓΚΟΤΣΙΚΑ (από 15/06/2021)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΕΡΜΕΝΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΛΑΞΙΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
1 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΝΟΥΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΙΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΛΕΥΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΕΝΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΖΗΣΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΑΝΕΖΑ)

ΣΤΕΛΛΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΑΚΗ (έως 15/07/2021)

ΡΟΔΙΤΟΥ (από 15/07/2021)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΦΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
7 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΑΤΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΕΠΛΙΤΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΒΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΡΗΣ
1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΟΠΡΙΒΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΛΗΜΠΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΛΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΑΤΣΟΛΑΣ) ΑΤΛΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΓΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΟΛΓΑ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΜΗΝΑΣ ΜΠΟΥΛΙΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΑΓΑΠΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΛΑΜΠΟΥΪΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΖΑΡΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΥ
1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΕΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ
1 ΣΥΜΕΩΝ ΚΥΨΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΦΩΤΙΟΣ ΦΕΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΔΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΤΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΒΑΛΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΝΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΟΑΣ (έως 19/02/2020)

ΚΑΛΛΙΟΥ (από 19/02/2020)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΑΚΑΛΙΑΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΪΖΙΔΗΣ (έως 29/10/2020)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (από 29/10/2020)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΝΤΖΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΜΑΡΚΟΣ(ΜΑΚΗΣ) ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΛΔΩΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ (έως 18/08/2022)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (από 19/08/2022)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΛΕΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙΠΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (έως 24/03/2023)

ΠΟΡΛΙΔΑΛΗΣ (από 24/10/2020)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5 ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

Στις εκλογές τις 26ης Μαϊου 2019 , εκλέχθηκε το παρακάτω Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηράκλειας :

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ONOMA

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΗΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΒΑΛΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ (έως 23/11/2020)

ΔΑΓΚΟΣ (από 27/11/2020)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

6

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΣΤΟΪΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΣΑΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8

ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΤΡΑΚΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

9

ΗΛΙΑΣ

ΣΑΛΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

12

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΟΣΤΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

13

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΑΥΤΖΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

14

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

15

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

16

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΕΟΛΙΑΝΤΖΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

17

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (ΜΙΜΗΣ)

ΠΑΤΟΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

20

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ

21

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΒΑΤΜΑΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

22

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΤΣΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

23

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΚΑΛΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

24

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

25

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΙΝΤΖΙΟΣ (έως 20/04/2021)

ΡΑΠΤΗΣ (από 23/04/2021)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ

ΣΤΟΪΚΟΣ

27

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΑΤΖΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Υπό κατασκευή

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.